MeetMarket

לוגו ומיתוג ל-Meet Market, חללי עבודה משותפים ושיתופיים. בעיצוב התמקדנו בייחוד של המתחם: מקום לא רק לעבודה אישית, אלא למפגשים, פגישות, נטוורקינג ושיתופי פעולה.

© כל הזכויות שמורות // סטודיו מיקה