Reut Park: Fun-Tastic

עיצוב שפה גרפית וליווי גרפי לפארק המים רעות. העיצובים כוללים מודעות ושילוט עיורני, פוסטרים וניוזלטרים, חוברות ומגאזינים ללקוחות הפארק.

© כל הזכויות שמורות // סטודיו מיקה