Technion

פוסטרים ועיצובים לדיגיטל לסדרת הרצאות ולארועי ההגשות של סוף הסמסטר בפקולטה לארכיטקטורה ובינע״ר בטכניון.

© כל הזכויות שמורות // סטודיו מיקה