Webee

עיצוב שפה גרפית וליווי מותג Webee: מערכת משחקים חינוכית. המערכת מאפשרת לילדים בגלאי 1-6 ללמוד ולהתפתח דרך מגוון משחקים מקוונים. השפה הגרפית כוללת עיצובים לפרינט ולדיגיטל, עיצוב לתערוכות בינלאומיות ועיצוב מארזים למערכת.

© כל הזכויות שמורות // סטודיו מיקה